۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید از دیجی کالا با وام دیجی ‌پی

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید قسطی از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا با وام دیجی پی بـا بیش از ۳ میلیون...