جایزه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومانی سرویس‌ سوپر اپلیکیشن آپ

جایزه همراهی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومانی در اینستاگرام سوپر اپلیکیشن آپ بمدت ۱۲ روز ساعت۱۲ قرعه کشی و برنده روز بعد...