20 جایزه 50 میلیونی همراه اول

هر ماه 20 جایزه 50 میلیونی همراه اول

هر ماه به قید قرعه به 20 نفر هر یک مبلغ 500 میلیون ریال جایزه تعلق می گیرد


مطالب مرتبط