تخفیف فروشگاه های ایترنتی در ردلاین کالا
تخفیف خدمات اینترنتی در ردلاین کالا
تخفیف سفارش غذا در ردلاین کالا
تخفیف تاکسی و پیک اینتدنتی در ردلاین کالا
تخفیف کتاب و آموزش در ردلاین کالا
تخفیف رزرو هواپیما و هتل در ردلاین کالا
تخفیف موسیقی تئاتر سینما در ردلاین کالا
تخفیف مسترقصاب در ردلاین کالا

تخفیف تا ۲۵٪ مسترقصاب

تخفیف تا ۲۵٪ محصولات آلایشی در فروشگاه مسترقصاب اقلام آلایشی شامل: کله، پاچه، دل، جگر، مغز،...