ردلاین کالا | سایت تخفیف و کد تخفیف

صفحه اصلی


انواع تخفیف


 • کد تخفیف20% برای سفارش غذای چنگال

  کد تخفیف: NILAA    تا سقف 4 هزار تومان   فقط امروز 18 آبان • www.changal.com

  کد تخفیف 3 هزار تومان سفارش غذای چنگال

  کد تخفیف : PAYIZ •              

  کد تخفیف 50% برای اولین سفارش غذای چنگال

  کد تخفیف: WMLS        تا سقف : 7500 هزار تومان