تخفیف تا 35% + 10 هزارتومان برای هاست، قالب و افزونه در جشنواره پاییزه جومی